หนังสือพิมพ์
ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท

 

* * * การประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับงบการเงินสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายคือวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ถ้าบริษัทใดลงโฆษณาไม่ทัน และต้องการลงโฆษณาย้อนหลัง กรุณาติดต่อ 


คุณคิว 02-818-4533 ต่อ 11 หรือ 086-777-2361

ID LINE : thaicpd

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

แจ้งปัญหาทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ ThaiCPD รายวัน
LINK ไฟล์หนังสือพิมพ์จะอยู่ในรูปแบบนี้ 

http://www.thaicpd.com/newspaper/

เช่น
ปีที 8 ฉบับที 79 วันที 20 มีนาคม 2562 ชื่อไฟล์คือ
** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบยอดเงิน ก่อนโอน ทุกครั้ง

 

 

 

 


ลงโฆษณา
จำนวนมาก 
ลงโฆษณา เป็น File รูปภาพ
กรุณาส่งข้อมูลมาให้ทีมงานจัดการให้ครับ

มีปัญหาการใช้งาน
รับแจ้งปัญหา
คุณคิว 02-818-4533 ต่อ 11 หรือ 086-777-2361 
E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ID LINE : thaicpd

 

ID LINE : thaicpd

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD

ลงโฆษณาเชิญประชุม 100 บาท

 

การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติอย่างไร

ให้ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันนัดประชุม 
และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ผู้ถือหุ้นทุกคน ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท
ก่อนวันนัดประชุมอีกด้วย 

ต้องเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไหร่

1. ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
กรณีมติทั่วไป เช่น ประชุมใหญ่ประจำปี, การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
เปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ,  การชำระบัญชี, ปิดงบ เป็นต้น 

2. ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
กรณีมติพิเศษ การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อบริคณห์สนธิ เช่น 
เพิ่มทุน ชื่อ ตราประทับ ที่อยู่ วัตถุประสงค์ การเลิก เงินปันผล แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท เป็นต้น 


การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องที่เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
กับหนังสือพิมพ์ ThaiCPD

การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงๆ จะมีราคาแพงมาก
เราจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัตตามกฎหมาย

ท่านสามารถลงโฆษณา Online ด้วยตัวท่านเองผ่านหนังสือพิมพ์ ThaiCPD ทำให้ 
ง่าย เร็ว ราคาถูก นอกจากนั้นยังสามารถชำระเงิน Online พิมพ์หนังสือพิมพ์
และใบเสร็จรับเงินได้จากที่บ้านอีกด้วย


หนังสือพิมพ์ ThaiCPD มีจำหน่ายที่ไหน ราคาเท่าไร

มีจำหน่ายทั่วประเทศ ท่านสามารถเลือกรับหนังสือพิมพ์ในชองทาง Online
โดยพิมพ์เองที่บ้าน หรือจะให้เราส่งให้ท่านก็ได้ 

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD จึงเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่สามารถลงโฆษณาได้ทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอื่นๆ:

รับทำบัญชี
ตรวจสอบบัญชี หาผู้สอบบัญชี

อบรมบัญชี เก็บชั่วโมงบัญชี Online

 


หนังสือพิมพ์
 ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท

 

* * * การประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับงบการเงินสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายคือวันที่ 22 เมษายน 2563

ถ้าบริษัทใดลงโฆษณาไม่ทัน และต้องการลงโฆษณาย้อนหลัง กรุณาติดต่อ 


คุณคิว 02-818-4533 ต่อ 11 หรือ 086-777-2361 


แจ้งปัญหาทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ ThaiCPD รายวัน
LINK ไฟล์หนังสือพิมพ์จะอยู่ในรูปแบบนี้ 

http://www.thaicpd.com/newspaper/YYYY/YYYY-MM-DD-newspaper.pdf

เช่น 
ปีที 8 ฉบับที 79 วันที 20 มีนาคม 2562 ชื่อไฟล์คือ 
** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบยอดเงิน ก่อนโอน ทุกครั้ง