ลืมรหัสผ่าน หรือ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
  • If you lost your username, please enter your E-mail Address, leaving Username field empty, then click the Send Username button, and your username will be sent to your email address.
  • กรณีที่ท่าน ลืมรหัสผ่าน และสามารถจำชื่อบัญชีผู้ใช้ได้ กรุณาระบุชื่อบัญชีผู้ใช้พร้อมทั้งอีเมล์ของท่าน และกดที่ปุ่ม ส่งรหัสผ่าน หากระบุชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และอีเมล์ถูกต้อง ระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปให้ที่อีเมล์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น.
  • กรณีที่ท่าน ลืมชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน, กรุณาทำการแจ้งลืมบัญชีผู้ใช้งานอย่างเดียวก่อน จากนั้นค่อยทำการแจ้งลืมรหัสผ่านอีกครั้ง.
Image with security code embedded in it
* This Field is required