เกี่ยวกับเรา

หนังสือพิมพ์รายวัน ThaiCPD 
ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ

เลขทะเบียน สสช 13/2555 (ดูหลักฐาน) ISSN:2229-2799

หนังสือพิมพ์รายวัน ThaiCPD จัดตั้งโดยนายสุรันดร  มี้เจริญ วัตถุประเสงค์เพือ่เสนอข่าวอบรมบัญชี
สัมนาบัญชี ที่จัดขึ้นเพื่อเก็บชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รวมทั้งเสนอข่าวคราวคนในแวดวงบัญชี ประกาศใหม่ๆ ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

หนังสือพิมพ์รายวัน ThaiCPD เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ
เนื่องจากมีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ โดยสามารถรับหนังสือพิมพ์ได้ทาง Online หรือส่งตรงถึงบ้านลูกค้าตามความต้องการ 


ผู้ขออนุญาติ : นายสุรันดร  มี้เจริญ
เจ้าของ : บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด 9/58 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-818-4472 
โรงพิมพ์ : บริษัทสำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด 17/4 หมู่ 12 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-818-4533 แฟกซ์ 02-818-4534